Actualizare site FARNET cu detaliile FLAG

în data de 26.04.2013 FARNET Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti – a actualizat lista cu detaliile FLAG-urilor, iar Păstrăvarii Făgărașului – unul din cele 14 FLAG-uri românești – a devenit al patrulea care are pagină dedicată cu informații în engleză.

FLAG details in Romania

Acest lucru ne va permite o mai buna vizibilitate online a FLAG-ului, alături de facilitarea contactului cu alte asociații similare, care se va traduce prin colaborări internționale.