↑ Return to Finanțare

Alte informații / documente utile

[important]Pentru informațiile prezentate pe această pagină se depun toate eforturile pentru a fi prezentate ultimele versiuni ale documentelor; având în vedere că multe din informații/documente sunt modificate/actualizate de terți este posibilă existența unor informații eronate. Vă recomandăm să verificați și la link-ul oferit.[/important]

[warning]Strategia FLAG Păstrăvarii Făgărașului[/warning]

informații și download aici.

 

[warning]Instructiuni de achizitii publice / achizitii:[/warning]

Se vor respecta prevederile aplicabile POP (Programului Operațional de Pescuit) – Ordinul 1050/2012. Link direct către Autoritatea de Management care detaliază aceste proceduri. Mai jos vă oferim link direct spre aceste documente (găzduite pe serverul nostru):

 

[warning]Normele metodologice pentru eliberarea certificatelor de clasificare şi criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publică din România [/warning]

OMDRT nr. 899/2011 – informații și download aici.

 

[warning]Contractul de finanțare: [/warning]

În momentul în care Cererea de Finanțare depusă de dvs (solicitant) este selectată spre finanțare de Comisia de Selecție a FLAG-ului (vezi organigramă), Autoritatea de Management va prelua procesul decizional. AM-ul va decide și va propune spre semnare contractul de finanțare ce se va încheia între Autoritatea de Management și Solicitant. FLAG-ul va fi informat despre contract iar ulterior va lua parte în verificările de management.

Modelul de contract cadru ce va fi semnat este aici (fisier word – 1MB, actualizare FEB/2013) – găzduit pe serverul nostru;

 

[warning]Procedurile operaționale[/warning]

SCOP: se adresează personalului din cadrul aparatului tehnic al „FLAG – Pastravarii Fagarasului”  şi membrilor Comisiei de Evaluare Tehnica si Financiara, Comisiei de Selecţie, si Comisiei de solutionare contestatii prin explicarea paşilor pe care aceştia trebuie să îi parcurgă în ceea ce priveşte selectarea solicitantilor pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala integrată, precum şi  pentru implementarea proiectelor din cadrul strategiei integrate, finanţate prin Axa 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti în cadrul POP 2007-2013

Scopul elaborării acestui manual de proceduri este acela de a stabili etapele procedurale necesare, în vederea asigurării unei implementări eficiente şi efective a proiectelor care au drept obiectiv implementarea strategiei Pastravarii Fagarasului si a Axei 4.

DOMENIU DE APLICARE: Prevederile acestui manual descriu etapele procedurale care trebuie urmate de către FLAG PASTRAVARII FAGARASULUI pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul Axei 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, în conformitate cu principiile unui management financiar riguros.

În procedura sunt precizate documentele care se primesc şi care se elaborează, astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de implementare a strategiei. Astfel, se utilizează o serie de elemente (dosar administrativ, procese verbale, notificări) de verificare, rapoarte şi alte documente, menţionate in cadrul prezentei proceduri.

Această procedură se aplică în domeniul:

 • Conformității administrative și eligibilitatea solicitantului,
 • Evaluării și selectării Cererilor de Finanțare ale solicitanților în conformitate cu strategia FLAG

Proceduri – partea 1 (PDF 10 MB)

Proceduri – partea 2 – anexe (PDF 25 MB)

Proceduri – erata partea 1 – anexe (PDF 0.5 MB)

 

[warning]Procedura cu privire la fraudă și prevenirea ei[/warning]

link către procedura detaliată și completă aici

Aplicabilă tuturor persoanelor implicate în derularea proiectelor finanţate prin programul FEP (Fondul European pentru Pescuit), din punct de vedere administrativ, tehnic, juridic cu privire la sarcinile şi responsabilităţile lor în legătură cu Frauda şi cazurile suspecte de Fraudă.

De cine poate fi produsa o Frauda

 • Beneficiarii fondului POP;
 • Personalul Directiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP;
 • Persoane din DGP AMPOP şi persoane din afara DGP AMPOP între care s-a încheiat o înţelegere secretă.

Tipuri de Frauda

Frauda poate interveni în mai multe moduri. Inevitabil, implică însuşirea necuvenită de fonduri sau bunuri. Câteva exemple de FRAUDĂ pot fi:

 1. Absenta cofinantarii
 2. Dublarea unor facturi sau factura falsa
 3. Fragmentarea cheltuielilor eligibile (cererea de oferte)
 4. Intelegerile pe piete
 5. Favoritismele
 6. Conflictele de interese
 7. Absenta efectuarii prestatiilor
 8. Deturnarea  de fonduri
 9. Coruptia
 10. Taxe plătite în avans: taxe plătite înainte ca lucrările să fie efectuate
 11. Prezentarea unor documente falsificate.
 12. Aprobarea unei cereri care nu este conformă cu criteriile de eligibilitate
 13. Semnarea unui document fără a avea aceasta competenţă
 14. Cazul în care o persoană de la nivel ierarhic inferior preia resposabilităţile uneia de la nivelul ierarhic superior neavând împuternicire scrisă în acest sens.

link către procedura detaliată și completă aici

 

[warning]Pentru orice alte nelămuri ne puteți contacta direct [/warning] – link

2 pings

 1. Sesiune de evaluare proiecte reluată » Păstrăvarii Făgărașului

  […] Alte informații / documente utile […]

 2. Notificări aprobare proiecte propuse finanțare – Sesiunea 1 » Păstrăvarii Făgărașului

  […] Alte informații / documente utile […]

Comentarii au fost dezactivate.