↑ Return to Finanțare

Măsura 1

Titlu întreg:  Măsura 1. Dezvoltare şi competitivitate economică

[important]Stare: INACTIVĂ de la data de 18.07.2014[/important]

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
Sprijinul oferit prin această măsura constă în realizarea de investiții ce vizează:

 • îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii de primire turistică și a serviciilor
 • dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
 • crearea de facilități recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic piscicol;

 

Acțiuni concrete:

 • intensificarea ecoturismului si promovarea turismului piscicol;

 

Beneficiari:

 • micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
 • alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depășeşte 200 milioane euro.

 

Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală (realizarea de investiții):

 • proiecte derulate de femei
 • proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului

 

Tipuri de acţiuni eligibile:

 • construcția de unități de primire turistică;
 • modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistică existente pentru turism piscicol;

[notice]

Buget alocat: 1.167.000 euro – din care se va scădea valoarea cererilor de finanțare ce vor fi selectate ca urmare a sesiunii nr 1.

Finanțare: Ajutorul public: 75 % din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de

 • 60.000 € / solicitant pentru pensiuni cu păstrăvării și/sau facilități recreaționale
 • 100.000 € / solicitant pentru han cu legende pescărești [/notice]

 

Estimarea numărului: 6  proiecte împărțite astfel:

 • 1 han cu legende pescărești
 • 6 pensiuni cu păstrăvării și/sau facilități recreaționale

 

[important]

Ghidul solicitantului cu informații complete:

[/important]

[warning]Recomandare

Anterior depunerii dosarului complet al Cererii de Finanțare la sediul FLAG, vă recomandăm să verificați direct dvs îndeplinirea tuturor condițiilor necesare de conformitate administrativă și eligibilitate solicitant. Ultimele pagini din ghidul cu anexe prezentate.

[/warning]

Comentarii au fost dezactivate.