↑ Return to Finanțare

Măsura 2

Titlu întreg:  Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești

[important]Stare: INACTIVĂ de la data de 18.07.2014[/important]

 

Acțiuni concrete:

 • Sprijinirea investițiilor in producția si procesarea produselor piscicole

 

Beneficiari:

 • micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
 • alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depășeşte 200 milioane euro.

 

Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală (realizarea de investiții):

 • proiecte care prevăd investiţii în localităţi unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare;
 • forme asociative constituite conform legislaţiei în vigoare;
 • micro-întreprinderi şi IMM-uri care procesează produse tradiţionale;
 • se va acorda prioritate micro-întreprinderilor care promovează tehnologii de protecţia mediului;
 • proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru investiția proprie;
 • proiecte care au ca reprezentanţi legali ai solicitanţilor tineri – sub 40 de ani;
 • proiecte care au ca reprezentanţi legali ai solicitanţilor femei

 

Tipuri de acţiuni eligibile:

 • construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie (inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor);
 • construcţii noi şi/sau modernizări pentru maternitati piscicole, depozitarea produselor (inclusiv depozite frigorifice en-gross);
 • achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare (sau achiziţionarea în leasing), inclusiv pentru procesare traditionala;
 • investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing, implementarea standardelor specifice;
 • investiții necorporale:

Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale şi/sau necorporale întreprinderilor din industria de prelucrare a produselor piscicole . 

 

[notice]

Buget alocat: .501.000 euro

Finanțare: Ajutorul public: 60 % dar nu mai mult de:

 • 100.000 € / solicitant pentru proiect fabrică procesare pește;
 • 50.000 €  / solicitant pentru proiect tip depozite frigorifice;
 • 30.000€ / solicitant pentru proiect tip maternitate piscicolă
 • 8.000 € / solicitant pentru proiect tip afumătorie

[/notice]

 

Estimarea numărului: 10  proiecte împărțite astfel:

 • 1 proiect fabrică procesare pește;
 • 2 proiecte depozite frigorifice
 • 2 proiecte maternități piscicole;
 • 5 proiecte afumătorii;

[important]

Ghidul solicitantului cu informații complete:

[/important]

[warning]Recomandare

Anterior depunerii dosarului complet al Cererii de Finanțare la sediul FLAG, vă recomandăm să verificați direct dvs îndeplinirea tuturor condițiilor necesare de conformitate administrativă și eligibilitate solicitant. Ultimele pagini din ghidulul cu anexe prezentate.

[/warning]