↑ Return to Finanțare

Măsura 3

Titlu întreg:  Măsura 3. Dezvoltarea de piețe noi și campanii de promovare

[important]Stare: INACTIVĂ [/important]

 

Acțiuni concrete:

 • campanii de informare si publicitate. 

 

Beneficiari:

 • Publici – autoritățile publice locale și asociații ale acestora;
 • Privați – ONG- uri și așezăminte culturale și instituții de cult;
 • Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural;
 • Microîntreprinderi;

 

Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală (realizarea de investiții):

 • proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale;
 • proiectele care prevăd investiţii în infrastructura publică de agrement pentru tineri;

 

Tipuri de acţiuni eligibile:

 • campanii de promovare;
 • festivaluri locale
 • organizarea de târguri si expoziții tematice cu accent pe acvacultura

[notice]

Buget alocat: 400.000 euro

Finanțare: Ajutorul public:

 • până la 100% din cheltuielile eligibile, pentru autoritățile publice locale și asociații ale acestora
 • până la 80% din cheltuielile eligibile, pentru ONG-uri, așezăminte culturale, instituții de cult, microîntreprinderi, persoane fizice sau juridice care dețin în proprietate  sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural

dar nu mai mult de

 • 30.000€ / solicitant pentru promovare Târguri și Expoziții;
 • 70.000€  / solicitant pentru festivaluri locale anuale;

[/notice]

 

Estimarea numărului: 8  proiecte împărțite astfel:

 • 4 proiecte promovare Târguri și Expoziții;
 • 4 proiecte Festivaluri locale anuale;

[important]

 

Ghidul solicitantului cu informații complete:

[/important]

 

[warning]Recomandare

Anterior depunerii dosarului complet al Cererii de Finanțare la sediul FLAG, vă recomandăm să verificați direct dvs îndeplinirea tuturor condițiilor necesare de conformitate administrativă și eligibilitate solicitant. Ultimele pagini din ghidul cu anexe prezentate.

[/warning]

Comentarii au fost dezactivate.