↑ Return to Finanțare

Măsura 4

Titlu întreg:  Măsura 4. Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit 

[important]Stare: INACTIVĂ de la data de 18.07.2014[/important]

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii:
Sprijinul oferit prin această măsura constă în realizarea de investiții ce vizează:

 •     amenajări piscicole in zonele “umede”;

 

Acțiuni concrete:

 • intensificarea ecoturismului si promovarea turismului piscicol;
 • restabilirea potențialului de producție prin restaurarea si conservarea unor teritorii umede, restaurarea in vederea producției piscicole a „bălților” de pe vechiul curs al Oltului;

 

Beneficiari:

 • micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
 • alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depășeşte 200 milioane euro.

 

Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală (realizarea de investiții):

 • proiecte derulate de femei
 • proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului

 

Tipuri de acţiuni eligibile:

 • constructia de unităti de primire turistică, modernizarea, extinderea si dotarea  structurilor de primire turistică existente pentru turism piscicol (casute, campinguri si alte asemenea);
 • amenajarea prin reabilitare a “baltilor” de pe vechiul curs al Oltului;
 • viviere piscicole.

[notice]

Buget alocat: 520.000 euro

Finanțare: Ajutorul public: 75 % din totalul cheltuielilor eligibile  dar nu mai mult de 77.500€ / proiect

[/notice]

 

Estimarea numărului: 4 proiecte

[important]

Ghidul solicitantului cu informații complete:

[/important]

 

[warning]Recomandare

Anterior depunerii dosarului complet al Cererii de Finanțare la sediul FLAG, vă recomandăm să verificați direct dvs îndeplinirea tuturor condițiilor necesare de conformitate administrativă și eligibilitate solicitant. Ultimele pagini din ghidul cu anexe prezentate.

[/warning]

2 pings

 1. Ghidurile solicitantului » Păstrăvarii Făgărașului

  […] Măsura 4 […]

 2. Ferme piscicole în Țara Făgărașului | Crossfire

  […] euro •Măsura 3. Dezvoltarea de piete noi si campanii de promovare cu un buget de 400.000 euro •Măsura 4. Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit cu un buget de 520.000 euro. Mai multe informații și contact găsiti la ei pe site. Vă spun doar că au sediul în […]

Comentarii au fost dezactivate.