FARNET – August 2012

Axa 4 din Programul Operațional pentru Pescuit, implementată la nivel european, prin rețeaua  FARNET – Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti  – a prezentat următoarele statistici la sfârșit de august 2012:

  • 21 de state membre ale unii prezente;
  • 303 FLAG-uri înființate și active

Imagine reprezentativa este aceasta:

Un scurt video in engleză pentru Axa 4 de finanțare regăsiti aici: