Finanțare

Potrivit  Contractului de Finanțare Nerambursabilă din Programul Operațional de Pescuit 2007-2013 semnat cu Ministerul Agriculturii și Dezvolțării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit Autoritate de Management pentru POP (DGP-AMPOP) nr.166/29.05.2012, bugetul proiectului de 2.800.000 euro va fi folosit pentru implementarea următoarelor măsuri aprobate în cadrul strategiei:

Informații actualizate veți găsi utilizând link-urile de mai sus.

Calendar sesiuni depunere proiecte

Aici vor fi listate perioadele pentru sesiunile de depuneri proiecte, pentru fiecare Măsură în parte. Calendarul nu este definitivat încă deoarece suntem în așteptarea aprobării de către DGP-AMPOP a cadrului de lucru, a ghidurilor solicitantului și a procedurilor de lucru. Aceste documente au fost trimise în data de 14.09.2012.   ACTUALIZARE 1 – 28.09.2012 Conform întâlnirii …

View page »

Măsura 1

Titlu întreg:  Măsura 1. Dezvoltare şi competitivitate economică [important]Stare: INACTIVĂ de la data de 18.07.2014[/important] Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: Sprijinul oferit prin această măsura constă în realizarea de investiții ce vizează: îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii de primire turistică și a serviciilor dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică; crearea de facilități recreaționale …

View page »

Măsura 2

Titlu întreg:  Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor pescărești [important]Stare: INACTIVĂ de la data de 18.07.2014[/important]   Acțiuni concrete: Sprijinirea investițiilor in producția si procesarea produselor piscicole   Beneficiari: micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003; alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, …

View page »

Măsura 3

Titlu întreg:  Măsura 3. Dezvoltarea de piețe noi și campanii de promovare [important]Stare: INACTIVĂ [/important]   Acțiuni concrete: campanii de informare si publicitate.    Beneficiari: Publici – autoritățile publice locale și asociații ale acestora; Privați – ONG- uri și așezăminte culturale și instituții de cult; Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează …

View page »

Măsura 4

Titlu întreg:  Măsura 4. Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit  [important]Stare: INACTIVĂ de la data de 18.07.2014[/important]   Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: Sprijinul oferit prin această măsura constă în realizarea de investiții ce vizează:     amenajări piscicole in zonele “umede”;   Acțiuni concrete: intensificarea ecoturismului si promovarea turismului piscicol; restabilirea potențialului …

View page »

Strategia FLAG – aprobată

Link-ul de descărcare al strategiei FLAG, aprobata de Autoritatea de Management pentru Pescuit (politica de dezvoltare locală), prin care sunt trasate liniile directoare ale celor 4 măsuri de finanțare la care solicitanții pot aplica. PDF – 28 MB  -partea 1 PDF 1 MB – partea 2 – actualizare 09/09/2013

View page »

Alte informații / documente utile

[important]Pentru informațiile prezentate pe această pagină se depun toate eforturile pentru a fi prezentate ultimele versiuni ale documentelor; având în vedere că multe din informații/documente sunt modificate/actualizate de terți este posibilă existența unor informații eronate. Vă recomandăm să verificați și la link-ul oferit.[/important] [warning]Strategia FLAG Păstrăvarii Făgărașului[/warning] informații și download aici.   [warning]Instructiuni de achizitii …

View page »

Anexe Financiare Plan de afaceri (fisier tip EXCEL)

Anexa 6.2 Anexe Financiare Plan de afaceri (Atentie, fisier tip EXCEL)  Conform indicaților din Ghidul solicitantului, acolo unde este aplicabil, se vor completa anexele financiare necesare planului de afaceri. Este vorba de Anexa 6.2, fisier de tip Excel. (link descarcare)

View page »

9 pings

Skip to comment form

 1. Finanțare nerambursabilă » Păstrăvarii Făgărașului

  […] Finanțare […]

 2. Ferme piscicole în Țara Făgărașului | Crossfire

  […] 4 axe de finanțare sunt indicate aici (link) și se referă la: •Măsura 1. Dezvoltare şi competitivitate economică cu un buget de 1.167.000 […]

 3. Actualizare Ghiduri Solicitant » Păstrăvarii Făgărașului

  […] Finanțare […]

 4. Lansare măsuri de finanțare » Păstrăvarii Făgărașului

  […] Finanțare […]

Comentarii au fost dezactivate.