ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 1 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 • Data de la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 21.06.2018, ora 14:30
 • Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 31.08.2018, ora 17:00
 • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 3.210.120,00 lei (701.757,61 €)
 • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 1/ 07.03.2018 DGP AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei
 • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov)
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000,00 €/ proiect 
 • Cererea de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 1.
 • Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site – link.

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

  • Data de la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 21.06.2018, ora 14:30
  • Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 31.08.2018, ora 17:00
  • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 2.227.466,60 lei (486.941,80 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 1/ 07.03.2018 DGP AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei
  • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov)
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000,00 €/ proiect 

  Cererea de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 3.

 • Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site – link.