Axa 4 a Fondului European pentru Pescuit explicată

Axa 4 a Fondului european pentru pescuit este un instrument prin care comunităţile  pescăreşti pot să-şi asigure dezvoltarea la nivel local. Implementarea sa se face prin  parteneriate public-privat numite Grupuri de Acţiune Locală Pescăreşti (FLAG-uri).

Aceste grupuri sunt alcătuite din reprezentanţi ai sectorului pescuitului şi al acvaculturii şi din cadrul întregii comunităţi. Împreună, pregătesc şi implementează o strategie de dezvoltare locală pentru zona proprie.

În întreaga Europă, peste 300 dintre aceste FLAG-uri au generat deja mai multe mii  de proiecte adaptate nevoilor locale. Noi, Păstrăvarii Făgărașului suntem unul din aceste FLAGuri.

FARNET-axa4-1

FARNET-axa4-2

FARNET-axa4-3

Cele 3 ilustrații de mai sus reprezintă doar o mică parte din informația prezentă în broșura elaborată de FARNET. Aici este broșura completă în limba română (PDF, 1 MB, 2 pagini). În alte 13 limbi europene este aici.