PRELUNIGREA APELULUI NR. 1 – MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică și MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

ASOCIAȚIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI ANUNȚĂ PRELUNIGREA APELULUI NR. 1 PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL STRATEGIEI PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI-2020 FINANȚATĂ ÎN CADRUL PRIORITĂȚII UNIUNII NR. 4 PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

 

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 

 • Data de la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 21.06.2018, ora 14:30
 • Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 28.09.2018, ora 14:00
 • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 3.210.120,00 lei (701.757,61 €)
 • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 1/ 07.03.2018 DGP AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei
 • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov) de către reprezentantul legal sau prin persoane împuternicite prin procură autentificată
 • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000 €/ proiect
 • Cererea de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 1.
 • Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site – link.
 • Anunt prelungire apelul 1_ Masura 1

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

  • Data de la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 21.06.2018, ora 14:30
  • Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 28.09.2018, ora 14:00
  • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 2.227.466,60 lei (486.941,80 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 1/ 07.03.2018 DGP AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei
  • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov) de către reprezentantul legal sau prin persoane împuternicite prin procură autentificată;
  • Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 150.000,00 €/ proiect 

  Cererea de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 3.

 • Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site – link.
 • Anunt prelungire apelul 1_ Masura 3

 

PV Consiliu Director prelungire termen depunere proiecte _ M1+M3

Calendar estimativ sesiuni depunere proiecte in anul 2018_218_rev 2 revizuit