Informații utile beneficiari selectați de FLAG – partea 1

 

guidance

Din dorința de a veni în sprijinul beneficiarilor selectați de FLAG care au semnat contractele de finanțare nerambursabilă împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit recomandăm:

a) parcurgerea și înțelegerea pe deplin a tuturor clauzelor contractului de finanțare. (vezi model contract ce permite căutarea în text – format word)

b) ca măsuri minime, de realizat imediat după semnare:

B1. Comunicat în ziar pentru începere proiect

(2) Beneficiarul are obligaţia de a:

g) efectua publicitatea şi informarea legata de începerea proiectului, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de finantare nerambursabila,

(4) Măsuri minime de informare şi publicitate:

  • comunicat de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului şi comunicat de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute.
  • bannere sau afişe la locul de desfăşurare a proiectului;
  • etichete pentru mijloacele fixe achiziţionate în timpul desfăşurării proiectului (etichetele sau abţibildurile vor fi postate în locuri uşor vizibile);

Referinta: ANEXA IV Contractul de finanţare nerambursabilă (estimativ pag 24)

[important]Model comunicat de presă – format word cu indicații pentru beneficiarii FLAG[/important]

B2. Amplasare panou

PANOURI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

  • vor fi afişate obligatoriu 5 ani de la data semnării prezentului Contract de finanţare nerambursabilă
  • Panoul va avea dimensiunile de L= 3 m şi l= 1,8 metru, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

Referinta: ANEXA IV Contractul de finanţare nerambursabilă (estimativ pag 24)

B3. Transmitere la CR POP declarația de eșalonare a cererilor de rambursare

Datele de contact de al Centrul Regional POP Brașov – sunt aici

Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOP unde a fost depusă cererea de finanţare Declaraţia de eşalonare a cererilor de rambursare, potrivit formatului standard în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării Contractului de finanţare nerambursabilă de către reprezentantul legal al Beneficiarului.

Rectificarea Declaraţiei de eşalonare a depunerii cererilor de rambursare se face în condiţiile modificării termenului de depunere a uneia dintre cererile de rambursare sau a modificării valorii acesteia faţă de datele menţionate în Declaraţia de eşalonare a cererilor de rambursare iniţială. Formularul Declaraţie de eşalonarea a cererilor de rambursare va fi acelaşi şi va avea în plus menţiunea „rectificativă”. Depunerea acesteia trebuie să se facă  cu cel puţin 30 zile înainte de data depunerii cererii de rambursare.

Referinta: ANEXA V la Contractul de finanţare nerambursabilă, punctul B

(estimativ pag 29)

[important]Model pentru declarație de eșalonare a cererilor de rambursare (dupa model AMPOP) – cu indicații de la FLAG. actualizat 01.04.2014 – link format word[/important]

B4. Cererile de rambursare cheltuieli efectuate

Cererea de rambursare se depune la CRPOP la termenul prevăzut în Declaraţia de eşalonare a cererilor de rambursare.

Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective. Achiziţia care nu are aviz favorabil devine cheltuială neeligibilă.

Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către Autoritatea contractantă în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de rambursare se suspendă.

Referinta: ANEXA V la Contractul de finanţare nerambursabilă, punctul C

[notice]Documentele editabile se regăsesc pe site-ul AMPOP – secțiunea FEP, iar link direct aici[/notice]

B5. Procedură simplificată achiziții publice

Cheltuirea de fonduri publice atrage obligativitatea urmăririi unor proceduri bine definite folosite pentru a exista transparență în selecția și alegerea prestatorilor de servicii și a furnizorilor de bunuri.

Din 20 martie 2014 întră în vigoare INSTRUCŢIUNEA privind PROCEDURA SIMPLIFICATĂ  de achiziţii aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013. Știrea completă este aici.

[notice]

Procedura simplificată achiziții (format PDF) – download

Instrucțiunile complete pentru achiziții publice conform Ordin 1050/2012 aplicabile POP (Programului Operațional de Pescuit) găzduite pe serverul nostru:

[/notice]

Pentru aceste

1 ping

  1. […] Primirea avansului este condiționtă de existența avizului favorabil de către AM POP a procedurilor de achiziții. Mai multe detalii la punctul B5. Procedură simplificată achiziții publice din articolul acesta – click pentru link.  […]

Comments have been disabled.