Sesiunea 2 – Listă cereri de finanțare admise de Comisia de Selecție

Potrivit procedurilor interne pentru selectarea proiectelor (cererilor de finanțare), proceduri aprobate la mijlocul lunii septembrie 2013, vă prezentăm LISTA CERERILOR DE FINANȚARE DECLARATE ADMISE ca urmare a sesiunii 2 a cererilor de proiecte.

În urma finalizării etapei procedurale de selecție a Cererilor de finanțare şi având în vedere Rapoartele Comisiei de evaluare tehnică-financiară, au fost recomandate pentru finanţare următoarele proiecte care se încadrează in strategia de dezvoltare locală integrata a FLAG Păstrăvarii Făgărasului:

sesiunea-2-propuse-finantare

Cererile de finanțare de mai sus au fost transmise Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit în data de 07.04.2014 cu propunere pentru finanțare.

[notice]ATENȚIE – pașii următori:[/notice]

Potrivit manualului de proceduri al AM POP, (m07-13-rev1) , pagina 24, aliniatul b):

  • fiecare cerere de finanțare va fi (re)verificată de AMPOP în termen de maxim 5 zile lucrătoare (termenele pot fi extinse).
  • pot fi solicitate informații suplimentare sau modificarea bugetului.
  • după toate avizările interne și aprobarea de către directorul general al DGP-AM POP, va fi pregătit contractul de finanțare ce va fi semnat între DGP AM POP și beneficiar! Beneficiarul și FLAG-ul vor fi notificați în acest sens de AM POP.
  • în cazul în care AM POP decide respingerea finanțării pentru proiectul propus și avizat de FLAG, atât beneficiarul cât și FLAGul vor fi notificați, existând posibilitatea de a depune contestație ân termen de 30 de zile calendaristice.

[important]NOTA BENE: informațiile prezentate mai sus, sunt un extras/rezumat din paginile 24-25-26 al manualului de proceduri AM POP pentru a avea o viziune asupra întreg procesului ce va urma și care nu mai este sub coordonarea FLAGului. Pentru detalii complete vă recomandăm parcurgerea de către dvs a întreg textului indicat din manualul AM POP. [/important]

1 ping

  1. […] contractarea pentru restul proiectelor transmise de FLAGuri ar urma să fie realizatăpe baza prioritizării decătre AM: unități administrativ teritoriale (primării, consilii județene, etc.), proiecte care au lucrări de construcții montaj, altele. (deci nu se mai acționează pe principiul primul venit / primul servit – în întocmirea contractelor). Reamintim că FLAG a trimis 4 proiecte la AM POP încă din data de data de 07.04.2014 cu propuner… […]

Comments have been disabled.