Sesiune de evaluare proiecte reluată

Ca urmare a aprobării noilor proceduri operaționale, sesiunea de evaluare a cererilor de finanțare depuse în sesiunea 1 a fost reluată.

Pe această cale vrem să asigurăm atât partenerii locali cât și solicitanții de finanțare că FLAG-ul, prin personalul biroului tehnic cât și prin membrii angrenați în procesul decizional, va depune eforturi pentru urgentarea procesului de evaluare și selecție.

[important]Pe site-ul FLAG au fost actualizate informațiile de interes public, apărând o nouă pagină în secțiunea finanțare: Alte informații / documente utile, iar pagina Strategia FLAG – aprobată a fost revizuită.[/important]

2013.09.09-aprobare-proceduri-operationale

3 pings

  1. […] procedurilor interne pentru selectarea proiectelor (cererilor de finanțare), proceduri aprobate la mijlocul lunii septembrie 2013, vă prezentăm LISTA CERERILOR DE FINANȚARE DECLARATE ADMISE […]

  2. […] procedurilor interne pentru selectarea proiectelor (cererilor de finanțare), proceduri aprobate la mijlocul lunii septembrie 2013, vă prezentăm LISTA CERERILOR DE FINANȚARE DECLARATE ADMISE […]

  3. […] procedurilor interne pentru selectarea proiectelor (cererilor de finanțare), proceduri aprobate la mijlocul lunii septembrie 2013, vă prezentăm LISTA CERERILOR DE FINANȚARE DECLARATE ADMISE […]

Comments have been disabled.