Sesiunea 3 – Listă cereri de finanțare admise de Comisia de Selecție

sesiunea-3-propuse-finantare_foto

pie-chart

Potrivit procedurilor interne pentru selectarea proiectelor (cererilor de finanțare), proceduri aprobate la mijlocul lunii septembrie 2013, vă prezentăm LISTA CERERILOR DE FINANȚARE DECLARATE ADMISE ca urmare a sesiunii numărul 3 a cererilor de proiecte.

În urma finalizării etapei procedurale de selecție a Cererilor de finanțare şi având în vedere Rapoartele Comisiei de evaluare tehnică-financiară, au fost recomandate pentru finanţare următoarele proiecte care se încadrează în strategia de dezvoltare locală integrata a FLAG Păstrăvarii Făgărasului:

 

sesiunea-3-propuse-finantare

Notă: aranjarea în tabel a fost realizată în baza numărului de înregistrare.

 Cererile de finanțare de mai sus au fost transmise Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit la data de 30.07.2014 cu propunere pentru finanțare. 

Pentru transparență deplină, vă informăm că FLAGul s-a aflat în imposibilitatea de a transmite Autorității de Management respectivele proiecte selectate cu o dată anterioară, deoarece FLAG-ul Păstrăvarii Făgărașului nu a primit încă avizul de a semna actul adițional pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor selectate. decât la data de 29.07.2014. Conform notificării AM POP ce indica posibilitatea prelungirii acestor termene, am solicitat prin act adițional la contractul de finanțare prelungirea acestui termen încă din data de 27.05.2014. Contactați în repetate rânduri pentru a verifica starea actului adițional, reprezentanții Autorității de Management ne-au asigurat că „actul adițional este în lucru”

[notice]ATENȚIE – pașii următori:[/notice]

Potrivit manualului de proceduri al AM POP, (m07-13-rev1) , pagina 24, aliniatul b):

  • fiecare cerere de finanțare va fi (re)verificată de AMPOP în termen de maxim 5 zile lucrătoare (termenele pot fi extinse).
  • pot fi solicitate informații suplimentare sau modificarea bugetului.
  • după toate avizările interne și aprobarea de către directorul general al DGP-AM POP, va fi pregătit contractul de finanțare ce va fi semnat între DGP AM POP și beneficiar! Beneficiarul și FLAG-ul vor fi notificați în acest sens de AM POP.
  • în cazul în care AM POP decide respingerea finanțării pentru proiectul propus și avizat de FLAG, atât beneficiarul cât și FLAGul vor fi notificați, existând posibilitatea de a depune contestație ân termen de 30 de zile calendaristice.

[important]NOTA BENE: informațiile prezentate mai sus, sunt un extras/rezumat din paginile 24-25-26 al manualului de proceduri AM POP pentru a avea o viziune asupra întreg procesului ce va urma și care nu mai este sub coordonarea FLAGului. Pentru detalii complete vă recomandăm parcurgerea de către dvs a întreg textului indicat din manualul AM POP. [/important]