Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2018

 

Denumirea Măsurii

 

Perioada sesiunii de depunere

Alocarea indicativă pe sesiune (lei/euro)
Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică  

01.06.2018-31.08.2018

3.210.120,00 lei

701.757,61 €

Măsura 2 – Formare profesională  

01.09.2018-30.09.2018

617.948,10 lei

135.088,34 €

Măsura 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

01.06.2018-31.08.2018

2.227.466,60 lei

486.941,80 €

Măsura 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului  

01.08.2018-31.08.2018

1.078.065,29 lei

235.673,59 €

Notă privind cursul de schimb INFOREUR utilizat: 1€ = 4,5744 lei

2018.05.31 Calendar estimativ sesiuni depunere proiecte in anul 2018_121

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 1 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

Despre acvacultură / Crescut în UE

Ce înseamnă acvacultura?
Acvacultura înseamnă creșterea peștilor, moluștelor și crustaceelor de mare și de apă dulce și, mai recent, cultivarea unor tipuri de alge. Acvacultura se practică în toate țările Europei, prin metode diverse, de la cele tradiționale (sfori, plase, bazine etc.) la cele mai sofisticate (ex. sisteme de recirculare a apei). Aproximativ jumătate din producția UE este reprezentată de moluște și crustacee, midiile și stridiile fiind cele mai populare. Puțin peste un sfert este reprezentat de pești marini precum somonul, plătica de mare și bibanul de mare, iar puțin peste 20% de pești de apă dulce, precum păstrăvii și crapul.

La fel ca și în agricultură, primele priorități rămân producția de alimente sănătoase pentru consumatori, bunăstarea animalelor și protecția mediului. Peștii de crescătorie au nevoie de apă curată. În multe cazuri, peștii, moluștele și crustaceele își pot lua substanțele nutritive din mediul în care trăiesc. Dacă este nevoie, piscicultorii le asigură hrană suplimentară, pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. Toate activitățile din sector se realizează cu respectarea strictă a standardelor europene de protecție a mediului și a consumatorilor, pentru a garanta produse sustenabile, proaspete și sigure, obținute la nivel local, cu o trasabilitate cât mai bună.

sursa: Acvacultura Europeană & PDF

Aprobarea ghidurilor solicitant si a procedurilor operationale

Ca urmare a notificării  de aprobare a ghidurilor si procedurilor operationale din partea DGP AMPOP, azi 8 Iunie 2018, Adunarea extraordinara a membrilor Asociatiei Pastravarii Fagarasului a aprobat:

  • Ghidurile solicitant aferente celor 4 masuri prin care se doreste implementarea Strategiei Pastravarii Fagarasului 2020
  • Procedurile operationale

Fisierul PDF complet (fara semnaturi) se poate descarca de aici (click).

Documente online

Următoarele documente sunt online și pot fi descărcate spre a fi consultate. Pe viitor informația poate fi accesată direct din meniul de mai sus, sub butonul Finanțare

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

PROCEDURI OPERATIONALE

GHID SOLICITANT

Măsura 1-Dezvoltare si competitivitate economica

 

Măsura 2-Formare profesională

 

Măsura 3- Diversificarea activităților

 

Măsura 4- Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protectie a mediului

Anunț angajare – animator teritoriu, monitorizare proiecte.

Asociaţia Păstrăvarii Făgăraşului organizează în data de 29.06.2018, ora
10:00, la sediul asociaţiei din strada Doamna Stanca, bl.1, parter, din incinta
Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov – sucursala Făgăraş interviu pentru
ocuparea postului de animator teritoriu, monitorizare proiecte.
Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii, cumulativ:
– sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, studii superioare de lungă
durată;
– deţin cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point)
– dețin cunoștințe medii depre relația cu publicul
În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin
poştă*, la sediul central al Asociaţiei de la adresa anterior indicată, până cel
târziu în data de 27.06.2018, ora 12:00, dosarul care va cuprinde următoarele
documente necesare înscrierii:
– Curriculum Vitae;
– Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor
specializări, cursuri, etc. (xerocopie);
– Certificat de căsătorie dacă este cazul (xerocopie) ;
– Carte de identitate (xerocopie)

-Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să
fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate este necesară şi
va putea fi furnizată în completarea dosarului iniţial în cazul în care
comisia de selecţie alege un candidat ce nu a prezentat acest
document. Adeverinţa medicală se eliberează de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
– Recomandare/referinţă profesională (opţional).

Mai multe detalii pot fi oferite:

 la cerere via email info|@|pastravariifagarasului.ro /
secretariat|@|pastravariifagarasului.ro
 la sediul Asociaţiei Păstrăvarii Făgăraşului
 telefonic, la numărul 0268 21 24 61.

ANUNT ANGAJARE_animator teritoriu_web