Anunț angajare – secretar birou tehnic

Asociaţia Păstrăvarii Făgăraşului organizează în data de 30.10.2018, la sediul asociaţiei din strada Doamna Stanca, bl.1, parter, din incinta Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov – sucursala Făgăraş interviu pentru ocuparea postului de asistent birou tehnic.

Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

 • sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, studii superioare de lungă durată;
 • deţin cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point);
 • experiența în muncă prezintă avantaj.

În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin poştă*, la sediul central al Asociaţiei de la adresa anterior indicată, până cel târziu în data de 26.10.2018, ora 16:00, dosarul care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Curriculum Vitae;
 • Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, etc. (xerocopie);
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (xerocopie) ;
 • Carte de identitate (xerocopie)
 • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate este necesară şi va putea fi furnizată în completarea dosarului iniţial în cazul în care comisia de selecţie alege un candidat ce nu a prezentat acest document. Adeverinţa medicală se eliberează de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 • Recomandare/referinţă profesională (opţional).

 

Mai multe detalii pot fi oferite:

 • la cerere via email info|@|pastravariifagarasului.ro / gvaju|@|cameradecomertfagaras.ro
 • la sediul Asociaţiei Păstrăvarii Făgăraşului
 • telefonic, la numărul 0268 21 24 61.

Lista proiectelor recomandate pt finantare M4

 

 

 

 

 

 

2018.08.24 lista proiectelor recomandate pentru finantare Masura 4  – sesiunea 1

PRELUNIGREA APELULUI NR. 1 – MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică și MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

ASOCIAȚIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI ANUNȚĂ PRELUNIGREA APELULUI NR. 1 PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL STRATEGIEI PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI-2020 FINANȚATĂ ÎN CADRUL PRIORITĂȚII UNIUNII NR. 4 PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

 

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

 

PV Consiliu Director prelungire termen depunere proiecte _ M1+M3

Calendar estimativ sesiuni depunere proiecte in anul 2018_218_rev 2 revizuit

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 2 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  2 – Formare profesională

 • Data de la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 16.07.2018, ora 14:30
 • Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 28.09.2018, ora 14:30
 • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 617.946,10 lei (135.088,00 €)
 • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 1/ 07.03.2018 DGP AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei
 • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov)
 • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov) de către reprezentantul legal sau prin persoane împuternicite prin procură autentificată
 • Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 34.000 €/ proiect
 • Cererea de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 2.
 • Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site – link.
 • 2018.07.16 Anunt lansare sesiunea 2_ Masura 2
 • Erata Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect

 

MĂSURA  4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

 • Data de la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 16.07.2018, ora 14:30
 • Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare: 31.07.2018, ora 17:00
 • Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect: 1.078.065,29 lei (235.673,00 €)
 • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 1/ 07.03.2018 DGP AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei
 • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov)
 • Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format letric, în perioada menționată mai sus, la sediul FLAG Păstrăvarii Făgărașului (strada Doamna Stanca, bl. 1, parter, municipiul Făgăraș, județ Brașov) de către reprezentantul legal sau prin persoane împuternicite prin procură autentificată
 • Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 60.000 €/ proiect
 • Cererea de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 4.
 • Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site link.
 • 2018.07.16 Anunt lansare sesiunea 2_ Masura 4
 • Erata Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect

 

2018.07.09 PV Consiliu Director lansare sesiune pt M2+M4

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2018 revizuit

 

Denumirea Măsurii

 

Perioada sesiunii de depunere

Alocarea indicativă pe sesiune (lei/euro)
Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică  

01.06.2018-31.08.2018

3.210.120,00 lei

701.757,61 €

Măsura 2 – Formare profesională  

16.07.2018-28.09.2018

617.948,10 lei

135.088,34 €

Măsura 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

01.06.2018-31.08.2018

2.227.466,60 lei

486.941,80 €

Măsura 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului  

16.07.2018-31.07.2018

1.078.065,29 lei

235.673,59 €

Notă privind cursul de schimb INFOREUR utilizat: 1€ = 4,5744 lei

2018.07.10 Calendar estimativ sesiuni depunere proiecte in anul 2018_154 _rev1

Planul de acțiuni de animare a teritoriului pentru perioada iulie-decembrie 2018

Nr. crt. Data desfășurării Localitatea Ora Observații
1. 9 iulie 2018 Fagaras 10:00 Seminar de informare – Casa de Cultura
2. 19 iulie 2018 Recea 10:00 Întâlnire cu păstrăvarii
3. 15 august 2018 Șercaia 10:00 Întâlnire cu păstrăvarii
4. 15-19 august 2018 Făgăraș 16:00 Stand la zilele Cetății Făgăraș
5. 23 august 2018 Sâmbăta de Sus 10:00 Întâlnire cu păstrăvarii
6. 6 septembrie 2018 Viștea 10:00 Întâlnire cu păstrăvarii
7. 15-16 septembrie 2018 Făgăraș 9:00-20:00 Festivalul Păstrăvului Făgărașean
8. 11 octombrie 2018 Făgăraș 12:00 Întâlnire cu elevii – seminar Liceul Dr. Ioan Șenchea
9. 15 noiembrie 2018 Făgăraș 11:00 Prezentare raport membrii FLAG – sediul FLAG
10. 29 noiembrie 2018 Făgăraș 12:00 Întâlnire cu elevii – seminar Liceul Dr. Ioan Șenchea
11. 6 decembrie 2018 Făgăraș 10:00 Întâlnire cu păstrăvarii
12. 17- 23 decembrie 2018 Făgăraș 9:00-19:00 Parteneriat cu “Casa Moșului” – Primăria Făgăraș

2018.07.02 Plan actiune de animare a teritoriului 2018