2019 – curs de schimb valabil

DECIZIA nr. 4 din 21.01.2019 privind stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în  EURO în procesul de  implementare a operaţiunilor finanțate prin PU4 – Măsura III.3. Punerea
în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, inclusiv costuri de funcționare și animare – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.

Cursul de schimb al Euro indicat este cel ce va fi utilizat pentru sesiunile de primire proiecte care se vor deschide.

1 EUR = 4.5744 RON

Decizia_nr_4_din_21.01.2019

Erată anunțuri lansare apeluri

ERATĂ ANUNȚURI LANSARE APELURI

 

În toate apelurile pentru depunerea cererilor de finanțare din cadrul STRATEGIEI PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI-2020 FINANȚATĂ ÎN CADRUL PRIORITĂȚII UNIUNII NR. 4 PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect se va înlocui cu Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect

 

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 150.000 €/ proiect

MĂSURA  2 – Formare profesională

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 34.000 €/ proiect

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 150.000 €/ proiect

MĂSURA  4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 60.000 €/ proiect

2019.01.14 Erata ghiduri-M1,M2,M3,M4

Lista proiectelor recomandate pt finantare

2018.10.31 lista proiectelor recomandate pt finantare

Anunț angajare – secretar birou tehnic

Asociaţia Păstrăvarii Făgăraşului organizează în data de 30.10.2018, la sediul asociaţiei din strada Doamna Stanca, bl.1, parter, din incinta Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov – sucursala Făgăraş interviu pentru ocuparea postului de asistent birou tehnic.

Condiţii de înscriere – candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

 • sunt absolvenţi ai unei facultăţi acreditate, studii superioare de lungă durată;
 • deţin cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Power Point);
 • experiența în muncă prezintă avantaj.

În vederea participării la interviu, candidaţii vor depune personal sau prin poştă*, la sediul central al Asociaţiei de la adresa anterior indicată, până cel târziu în data de 26.10.2018, ora 16:00, dosarul care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

 • Curriculum Vitae;
 • Actul de studii şi, după caz, alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, etc. (xerocopie);
 • Certificat de căsătorie dacă este cazul (xerocopie) ;
 • Carte de identitate (xerocopie)
 • Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate este necesară şi va putea fi furnizată în completarea dosarului iniţial în cazul în care comisia de selecţie alege un candidat ce nu a prezentat acest document. Adeverinţa medicală se eliberează de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 • Recomandare/referinţă profesională (opţional).

 

Mai multe detalii pot fi oferite:

 • la cerere via email info|@|pastravariifagarasului.ro / gvaju|@|cameradecomertfagaras.ro
 • la sediul Asociaţiei Păstrăvarii Făgăraşului
 • telefonic, la numărul 0268 21 24 61.

Lista proiectelor recomandate pt finantare M4

 

 

 

 

 

 

2018.08.24 lista proiectelor recomandate pentru finantare Masura 4  – sesiunea 1

PRELUNIGREA APELULUI NR. 1 – MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică și MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

ASOCIAȚIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI ANUNȚĂ PRELUNIGREA APELULUI NR. 1 PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL STRATEGIEI PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI-2020 FINANȚATĂ ÎN CADRUL PRIORITĂȚII UNIUNII NR. 4 PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

 

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

 

PV Consiliu Director prelungire termen depunere proiecte _ M1+M3

Calendar estimativ sesiuni depunere proiecte in anul 2018_218_rev 2 revizuit