NOTIFICARE: ANEXA H – Bugetul proiectului

Avand in vedere necesitatea armonizarii informatiilor din SMIS cu informatiile din ghidul solicitantului pentru Masura 1 Dezvoltare si competitivitate economica
ANEXA H – Bugetul proiectului va avea urmatoarea forma: vezi fisier revizuit link: Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului

 
8. Contribuția în natură  /(Cheltuieli eligibile)  / 

(cod MySMIS Categoria: – cheltuieli aferente contributiei in natura)

           (cod MySMIS 1/Subcategoria: 1 – cheltuieli aferente contributiei in natura)

     8.1. Contribuția proprie aferentă terenului.

     8.2. Contribuția proprie pentru obiectivul investiției

Contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de HG nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare  și de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Prelungire termen de depunere proiecte – Măsura 2

Vă anunțăm că apelul de selecție proiecte din MySMIS pentru Măsura 2 va fi prelungit până la data de 19.07.2019 ora 18:00 conform deciziei Consililului Director.

În acest moment este activ apelul 5:
 Măsura 2 – Formare profesională;

2019.06.28 PV Consiliu Director prelungire termen depunere proiecte _ apel 5 M2

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 5 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  2 – Formare profesională

 

ERATĂ ANUNȚURI LANSARE APELURI

În apelul nr.3 pentru depunerea cererilor de finanțare din cadrul STRATEGIEI PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI-2020 FINANȚATĂ ÎN CADRUL PRIORITĂȚII UNIUNII NR. 4 PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

pentru:

 

MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 150 .000 €/ proiect.

Prelungire termen de depunere proiecte – Măsura 1 & Măsura 2

Vă anunțăm că toate apelurile de selecție proiecte din MySMIS vor fi prelungite până la data de 30.05.2019 ora 18:00 conform deciziei Consililului Director.

În acest moment este activ apelul 4:
 Măsura 1 – Dezvoltare şi competitivitate economică;
 Măsura 2 – Formare profesională;

2019.05.10 PV Consiliu Director prelungire termen depunere proiecte _ M1+M2

Denumirea Măsurii Perioada sesiunii de depunere Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro
MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică 08.04.2019 –
31.05.2019, ora 18:00
2.502.294,51 lei
(547.021,36 €)
MĂSURA 2 – Formare profesională 08.04.2019 –
31.05.2019, ora 18:00
617.948,06 lei (135.088,34 €)

Decizie – valoarea maximă eligibilă totală – Apelul 4

  1. Pentru Măsura 1, valoarea maximă eligibilă totală (valoare rambursabilă din FEPAM + valoare rambursabilă din bugetul naţional + cofinanţarea beneficiarului) alocată unei cereri de finanţare este 200.000 Euro.

 

  1. Pentru Măsura 2, valoarea maximă eligibilă totală (valoare rambursabilă din FEPAM + valoare rambursabilă din bugetul naţional + cofinanţarea beneficiarului) alocată unei cereri de finanţare este 150.000 Euro; aceasta valoare este alocata unei cereri de finantare pentru cele 4 cursuri de formare profesională.

2019.05.09 Decizie modificare buget apel 4