Rectificarea declarațiilor de eșalonare a cererilor de rambursare

[notice] ! [/notice] Potrivit Autorității de Management – din dorința de a stimula procesul de generare cheltuieli, care este ulterior urmat de o cerere de rambursare cheltuieli – orice solicitare de reeșalonare a termenelor de depunere ca cererilor de rambursare va fi considerată ca o acțiune de implementare necorespunzătoare a proiectului și poate duce la rezilierea contractului de finanțare.  

Circulara emisă de AM POP și transmisă via email FLAGului în data de 15.09.2014 poate fi accesată în întregime de la următorul link (PDF)

>> 2014.09.15 adresa AM POP 324733 din 03.09.2014