Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2022

 

Denumirea Măsurii

 

Perioada sesiunii de depunere

Alocarea indicativă pe sesiune (lei/euro)
Măsura 3 – Diversificarea
activităților, crearea de locuri
de muncă în afara sectorului
pescăresc
18.10.2022-28.10.2022 1.478.250,96 lei

298.859,94 €

Notă privind cursul de schimb utilizat: 1€ = 4,9463 lei