Convocator – AGA in 25.08.2023

In atentiția membrilor Asociaţiei Păstrăvarii FăgăraşuluiȘ vă invităm să participați la ședința extraordinară din data de 25.08.2023, ora 11:00 la sediul Asociaţiei din Făgăraş, str. Doamna Stanca bl.1, parter (sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Făgăraş).

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 20 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului- Grup Local de Acțiune pentru Pescuit anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020:

Măsura 3 – Diversificarea activităţilor, crearea de locuri de muncă in afara sectorului pescăresc

Cod apel:POPAM/958/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 10.12.2022, ora 07.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.12.2022, ora 07:00

 

Alocarea financiară totală nerambursabila pentru prezentul apel: 1.478.250,96 lei (298.859,94 €)

Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/22.03.2022 DGP AMPOPAM : 1€ = 4,9463 lei

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:  741.945,00 lei (echivalentul a 150.000,00 EUROla cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/ 22.03.2022  AM POPAM : 1€ = 4,9463 lei).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.731,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO  la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/ 22.03.2022  AM POPAM : 1€ = 4,9463 lei).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de catre Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) și este publicat pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro

Prelungire termen de depunere proiecte – Masura 3, apel 19

Vă anunțăm că apelul de selecție proiecte din MySMIS pentru Măsura 3  va fi prelungit până la data de 31.10.2022 ora 20:00 conform deciziei Consililului Director.

În acest moment este activ apelul 19:

Măsura 3 – Diversificarea activităţilor, crearea de locuri de muncă in afara sectorului pescăresc 1.478.250,96 lei (298.859,94 €)

2022.10.24_Decizia_nr.26_prelungire_apel_19_sm

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 19 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului- Grup Local de Acțiune pentru Pescuit anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020:

Măsura 3 – Diversificarea activităţilor, crearea de locuri de muncă in afara sectorului pescăresc

Cod apel:POPAM/958/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 18.10.2022, ora 16.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 28.10.2022, ora 20:00

 

Alocarea financiară totală nerambursabila pentru prezentul apel: 1.478.250,96 lei (298.859,94 €)

Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/22.03.2022 DGP AMPOPAM : 1€ = 4,9463 lei

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:  741.945,00 lei (echivalentul a 150.000,00 EUROla cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/ 22.03.2022  AM POPAM : 1€ = 4,9463 lei).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.731,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO  la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/ 22.03.2022  AM POPAM : 1€ = 4,9463 lei).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de catre Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) și este publicat pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2022

 

Denumirea Măsurii

 

Perioada sesiunii de depunere

Alocarea indicativă pe sesiune (lei/euro)
Măsura 3 – Diversificarea
activităților, crearea de locuri
de muncă în afara sectorului
pescăresc
18.10.2022-28.10.2022 1.478.250,96 lei

298.859,94 €

Notă privind cursul de schimb utilizat: 1€ = 4,9463 lei

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 18 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului- Grup Local de Acțiune pentru Pescuit anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020:

 Măsura 4- Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protectia mediului

Cod apel:POPAM/958/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.06.2022, ora 12.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 26.07.2022, ora 20:00

 

Alocarea financiară totală nerambursabila pentru prezentul apel: 370.972,50 lei  (75.000,00 €).

Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/22.03.2022 DGP AMPOPAM : 1€ = 4,9463 lei

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:  741.945,00 lei (echivalentul a 150.000,00 EUROla cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/ 222.03.2022  AM POPAM : 1€ = 4,9463 lei).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.731,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO  la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 14/ 222.03.2022  AM POPAM : 1€ = 4,9463 lei).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de catre Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) și este publicat pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro

 

Făgăraş , 27.06.2022