”pesta peștilor” – răspuns de la ANPA

În urma articolului initțial și a demersurilor cărtre organisme române am primit următorul răspuns  de la ANPA

[PDF] Sprijin pt.pesta pestilor

[PDF] Raspuns ANPA – complet

[PDF] Raspuns ANPA – complet

Focar de ”pesta peștilor” într-o păstrăvărie din România. Virusul are mortalitate de 100%!

Prim focar de septicemie virală confirmat în România. Virusul poate fi asemuit cu cel al pestei porcine africane: și la ”pesta peștilor”, mortalitatea este de 100% dacă virusul ajunge în exploatația piscicolă.


Organizația Mondiale a Sănătății Animalelor a raportat, urmare a unei notificări din partea României, despre prezența unui prim focar de septicemie virală la păstrăvii curcubeu. Au murit aproximativ 87.700 de pești, potrivit informațiilor prezentate de economica.net.

În data de 9 decembrie, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) a confirmat prezența septicemiei hemoragice virale (Viral haemorrhagic septicaemia virus) la păstrăvii curcubeu dintr-o exploatație piscicolă din Băscenii de Jos, județul Buzău, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății Animalelor ( OIE).

Cum este vorba despre o boală cu mortalitate de 100%, virusul a ucis 87.691 de pești. În total, suntsusceptibili de îmbolnăvire boala 93.556 de pești

Autoritățile nu cunosc sursa de infestare și este prima dată când se confirmă acest tip de virus în România

Septicemia hemoragică virală (SHV) afectează și alte tipuri de pești precum heringul, știuca nordică, șprotul sau calcanul. via Agrointel.ro

Sărbători fericite!

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 17 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului- Grup Local de Acțiune pentru Pescuit anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020:

MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică;

Cod apel:POPAM/958/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 02.12.2021, ora 17.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 10.12.2021, ora 18:00

Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect:

  • MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică: 238.470,11 lei (52.131,45 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019 AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei

 

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:  686.160,00 lei (echivalentul a 150.000,00 EURO la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019  AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.872,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019  AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de catre Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) și este publicat pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 16 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului- Grup Local de Acțiune pentru Pescuit anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020:

Cod apel:POPAM/958/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 22.09.2021, ora 17.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 30.09.2021, ora 18:00

Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect:

  • MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică: 1.470.884,80 lei (321.547,04 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019 AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei

 

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:  686.160,00 lei (echivalentul a 150.000,00 EURO la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019  AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.872,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019  AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de catre Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) și este publicat pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 15 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică;

Măsura 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare:

  • MĂSURA 1- 01-12.2020 – 15.12.2020, ora 18:00
  • MĂSURA 3- 01-12.2020 – 15.12.2020, ora 18:00

Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect:

  • MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică;1.444.475,06 lei (315.773,66 €)
  • MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc548.053,15 lei (119.808.75 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019 AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei

Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format electronic pe aplicația MySmis 2014, https://2014.mysmis.ro/

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:150.000,00 €/ proiect;