ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 16 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului- Grup Local de Acțiune pentru Pescuit anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020:

Cod apel:POPAM/958/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare)

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 22.09.2021, ora 17.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 30.09.2021, ora 18:00

Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect:

  • MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică: 1.470.884,80 lei (321.547,04 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019 AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei

 

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:  686.160,00 lei (echivalentul a 150.000,00 EURO la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019  AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei).

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.872,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019  AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei).

Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Procedura de evaluare și selecție este afișată pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro și este disponibilă la cerere la sediul FLAG Asociația Păstrăvarii Făgărașului.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat de catre Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) și este publicat pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro