Finanțare

Potrivit  Contractului de Finanțare Nerambursabilă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – nr 92/ 28.12.2017, prin Direcția Generală Pescuit Autoritate de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), din bugetul proiectului de 8.911.479,99 lei, suma de 7.133.599.99 lei va fi folosita pentru implementarea următoarelor măsuri aprobate în cadrul strategiei.

 

APELURI PROIECTE ACTIVE

 

Denumirea Măsurii Perioada sesiunii de depunere Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro
MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică 01.12.2020 –
15.12.2020, ora 18:00
1.444.475,06 lei
(315.773,66 €)
MĂSURA 2 – Formare profesională sesiune închisă 617.948,10 lei (135.088,34 €)
MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  01.12.2020 –
15.12.2020, ora 18:00
548.053,15 lei
(119.808,75 €)
MĂSURA 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului sesiune închisă  329.962,07 lei
(72.132,32 €)

Notă privind cursul de schimb INFOREUR utilizat: 1€ = 4,5744 lei

Din 2019, modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare este depunere în format electronic pe aplicația MySmis 2014, https://2014.mysmis.ro/

Următoarele documente reprezintă baza de pornire în activitatea de lucru a asociației:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

PROCEDURI OPERATIONALE

GHID SOLICITANT

Măsura 1-Dezvoltare si competitivitate economica

 

Măsura 2-Formare profesională

 

Măsura 3- Diversificarea activităților

 

Măsura 4- Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protectie a mediului

14 pings

Skip to comment form

  1. […] Finanțare […]

  2. […] Finanțare […]

  3. […] 4 axe de finanțare sunt indicate aici (link) și se referă la: •Măsura 1. Dezvoltare şi competitivitate economică cu un buget de 1.167.000 […]

  4. […] Finanțare […]

  5. […] Finanțare […]

Comments have been disabled.