ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 15 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică;

Măsura 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare:

  • MĂSURA 1- 01-12.2020 – 15.12.2020, ora 18:00
  • MĂSURA 3- 01-12.2020 – 15.12.2020, ora 18:00

Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect:

  • MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică;1.444.475,06 lei (315.773,66 €)
  • MĂSURA 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc548.053,15 lei (119.808.75 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019 AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei

Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format electronic pe aplicația MySmis 2014, https://2014.mysmis.ro/

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:150.000,00 €/ proiect;