ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 1 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc