Erată anunțuri lansare apeluri

ERATĂ ANUNȚURI LANSARE APELURI

 

În toate apelurile pentru depunerea cererilor de finanțare din cadrul STRATEGIEI PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI-2020 FINANȚATĂ ÎN CADRUL PRIORITĂȚII UNIUNII NR. 4 PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

 

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect se va înlocui cu Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect

 

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 150.000 €/ proiect

MĂSURA  2 – Formare profesională

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 34.000 €/ proiect

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 150.000 €/ proiect

MĂSURA  4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

Valoarea maximă eligibilă NERAMBURSABILĂ aferentă unui proiect: 60.000 €/ proiect

2019.01.14 Erata ghiduri-M1,M2,M3,M4