ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 3 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA 1 – Dezvoltare și competitivitate economică

 

MĂSURA  2 – Formare profesională

 

MĂSURA  3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  

MĂSURA  4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

2019.02.01 PV consiliu director lansare sesiune M1,2,3,4