NOTIFICARE: ANEXA H – Bugetul proiectului

Avand in vedere necesitatea armonizarii informatiilor din SMIS cu informatiile din ghidul solicitantului pentru Masura 1 Dezvoltare si competitivitate economica
ANEXA H – Bugetul proiectului va avea urmatoarea forma: vezi fisier revizuit link: Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului

 
8. Contribuția în natură  /(Cheltuieli eligibile)  / 

(cod MySMIS Categoria: – cheltuieli aferente contributiei in natura)

           (cod MySMIS 1/Subcategoria: 1 – cheltuieli aferente contributiei in natura)

     8.1. Contribuția proprie aferentă terenului.

     8.2. Contribuția proprie pentru obiectivul investiției

Contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de HG nr. 347/2016 cu modificările și completările ulterioare  și de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.