ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR. 11 PENTRU PRIMIREA PROIECTELOR

MĂSURA  1 – Dezvoltare și competitivitate economică;

MĂSURA  2 – Formare profesională

Data până la care pot fi depuse Cereri de Finanțare:

  • MĂSURA 1- 26.07.2020, ora 18:00
  • MĂSURA 2- 26.07.2020 ora 18:00

Alocarea financiară totală aferentă apelului de proiect:

  • MĂSURA 1 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc  1.519.776,49lei (332.235,15  €).
  • MĂSURA 2 – Formare profesională 948,10 lei (135.088,34 €)
  • Cursul de schimb RON-EURO utilizat conform Deciziei nr. 4/ 21.01.2019 AM POPAM : 1€ = 4,5744 lei

Modalitatea de depunere a Cererilor de Finanțare: în cadrul prezentului apel Cererile de Finanțare și documentele aferente acesteia vor fi depuse în format electronic pe aplicația MySmis 2014, https://2014.mysmis.ro/

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect:

  • MĂSURA 1 – 150.000,00 €/ proiect;
  • MĂSURA 2 – 150.000,00 € / proiect;