Calendar sesiuni depunere proiecte I

Pe pagina dedicată din meniul FINANȚAREvor fi listate perioadele pentru sesiunile de depuneri proiecte, pentru fiecare Măsură în parte – click pentru calendarul complet.

 

ACTUALIZARE 1 – 28.09.2012

Conform întâlnirii de lucru din data de 27.09.2012 desfășurată la sediul DG-AMPOP documentația transmisă se află încă în evaluare, neffindu-ne indicată o dată certă pentru aprobare.

1 ping

  1. […] semnalate in memoriu, partial indicate si aici, fac imposibila lansare ghidurilor solicitantului, ghiduri pe baza cărora solicitanții pot […]

Comments have been disabled.