Sesiunea 1 – Listă cereri de finanțare admise de Comisia de Selecție

pie-chartPotrivit procedurilor interne pentru selectarea proiectelor (cererilor de finanțare), proceduri aprobate la mijlocul lunii septembrie 2013, vă prezentăm LISTA CERERILOR DE FINANȚARE DECLARATE ADMISE ca urmare a sesiunii 1 a cererilor de proiecte.

În urma finalizării etapei procedurale de selecție a Cererilor de finanțare şi având în vedere Rapoartele Comisiei de evaluare tehnică-financiară, au fost recomandate pentru finanţare următoarele proiecte care se încadrează in strategia de dezvoltare locală integrata a FLAG Păstrăvarii Făgărasului:

sesiunea-1-propuse-finantare

Cererile de finanțare de mai sus au fost transmise Autorității de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit în data de 01.10.2013 cu propunere pentru finanțare.

[notice]ATENȚIE – pașii următori:[/notice]

Potrivit manualului de proceduri al AM POP, (m07-13-rev1) , pagina 24, aliniatul b):

  • fiecare cerere de finanțare va fi (re)verificată de AMPOP în termen de maxim 5 zile lucrătoare (termenele pot fi extinse).
  • pot fi solicitate informații suplimentare sau modificarea bugetului.
  • după toate avizările interne și aprobarea de către directorul general al DGP-AM POP, va fi pregătit contractul de finanțare ce va fi semnat între DGP AM POP și beneficiar! Beneficiarul și FLAG-ul vor fi notificați în acest sens de AM POP.
  • în cazul în care AM POP decide respingerea finanțării pentru proiectul propus și avizat de FLAG, atât beneficiarul cât și FLAGul vor fi notificați, existând posibilitatea de a depune contestație ân termen de 30 de zile calendaristice.

[important]NOTA BENE: informațiile prezentate mai sus, sunt un extras/rezumat din paginile 24-25-26 al manualului de proceduri AM POP pentru a avea o viziune asupra întreg procesului ce va urma și care nu mai este sub coordonarea FLAGului. Pentru detalii complete vă recomandăm parcurgerea de către dvs a întreg textului indicat din manualul AM POP. [/important]

4 pings

  1. […] proiectele selectate de FLAG către finanțare, ca urmare a primei sesiuni au fost transmise spre contractare Autorității de Management. […]

  2. […] contractarea pentru restul proiectelor transmise de FLAGuri ar urma să fie realizată la final de ianuarie 2014. FLAG Păstrăvarii Făgărașului a transmis la Autoritatea de Management, în data de 01.10.2013 cele 5 cereri de finanțare selectat… […]

  3. […] Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit a trimis 5 notificări de aprobare proiecte pentru cele 5 proiecte selectate în sesiunea 1. Notificările au fost transmise via email beneficiarilor la adresele de email indicate în […]

Comments have been disabled.