Posibilitatea acordării de avansuri către beneficiarii FLAG

avans_bani

Chiar dacă în contractele de finanțare semnate până în prezent era prevăzut expres că nu se oferă posibilitatea de a primi avans s-a reușit o modificarea legii în sensul bun al lucrurilor. Astfel din 20 mai 2014, atât beneficiarii selectați de FLAG și cu contracte deja semnate cu Autoritatea de management pentru POP cât și viitori beneficiari ce vor fi selectați de FLAG pot solicita avans.

Aspecte legale: prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 17 iunie 2009 cu modificările și completările ulterioare art. 22 indice 2. (articolul 22 indice 2 a fost introdus prin legea 70 din 13 mai 2014)

Beneficiari eligibili și procente avans:

 • beneficiari instituții publice – pot solicita  avans de pana la 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile;  avans acordat într-o singură tranșă. Avansul se justifică până la ultima tranşă de plată.
 • beneficiari solicitanți privați – pot solicita  avans de pana la 40% din valoarea totala a sprijinului nerambursabil aferent cheltuielilor eligibile; avans acordat într-o singură tranșă.  Avansul se justifică până la ultima tranşă de plată.
 • beneficiari instituții publice SAU beneficiari solicitanți privați – pot solicita  avans de pana la 100% din valoarea totala eligibila nerambursabila a tranșei de plata. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar prin prezentarea ordinului de plată aferent facturii pentru care s-a eliberat avansul. Se pot acorda deci maxim 5 avansuri pentru că sunt acceptate maxim 5 Cereri de rambursare. Avansul „la factură” nu poate fi cumulat cu un avans de 50% sau 40% de la punctele anterioare !

Reguli + pașii care trebuie urmați sunt:

 1. Beneficiarul trebuie să solicite încheierea unui act adițional cu AM POP pentru a putea solicita și primi avans.
 2. La solicitarea avansului beneficiarul trebuie să prezinte o scrisoare de garanție bancară în favoarea AM POP care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Pentru aceasta beneficiarul se prezintă la o bancă și solicită finanțare. 80% din valoarea garanției bancare poate fi garantată automat de FNGCIMM (Fondul național de garantare credite pentru IMMuri); pentru restul de 30% din valoarea avansului beneficiarul trebuie să-i ofere băncii garanții (depozit colateral, garanție cu unul sau mai multe imobile, etc.)
 3. Despre FNGCIMM se pot studia mai multe pe site-ul oficial – www.fngcimm.ro. Prezentare despre schema de garantare pentru POP (cei 80%) – click download PDF. Beneficiarul NU trebuie să contacteze direct FNGCIMM ! De acest aspect de ocupă banca aleasă. NOTĂ: La momentul publicării acestui articol doar 2 bănci au semnate acorduri de finanțare pentru beneficiarii FLAG –  Banca Comerciala Feroviara – www.bfer.ro și Banca Italo-Romena –  www.italo-romena.ro. Ambele au sucursale în Brașov.
 4. Cererile privind plata avansului se întocmesc de beneficiari și se depun la CR POP Brașov în 4 exemplare (1 beneficiar, 1 CR POP Brașov, 2 pentru AM POP). Se atașează în original scrisoarea de garanție bancară. Scrisoarea de garanție bancară trebuie să aibă o valabilitate de 45 de zile peste data valabilității contractului. NOTĂ: Informația privind valabilitatea scrisorii de garanție bancară a fost comunicată verbal FLAGului în cadrul unei întâlniri de lucru și se aplică pentru avansul de 50% (instituții publice) sau 40% (beneficiari privați). Pentru scrisoarea de garanție de 100% din valoarea nera,bursabilă a facturii – perioada de valabilitate va fi mai scurtă, aproximativ 30 zile peste data facturii. Pentru detalii de întocmire cerere avans – vezi Manualul de procedura pentru verificarile de management si autorizarea plăților M 06 – 08 – rev. 3, postat pe site-urile: www.madr.ro și www.ampeste.ro. Document valabil la data publicării articolului, găzduit pe site-ul FLAG >>> Link direct PDF aici – vezi capitol 5.3.1.1 (pag 12)
 5. Primirea avansului este condiționtă de neregăsirea beneficiarului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
 6. Primirea avansului este condiționtă de existența avizului favorabil de către AM POP a procedurilor de achiziții. Mai multe detalii la punctul B5. Procedură simplificată achiziții publice din articolul acesta – click pentru link. 
 7. Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate până la termenele prevăzute anterior vor fi recuperate de AMPOP prin executarea scrisorilor de garanţie. 
 8. O prezentare realizată de AM POP pe tema avansului poate fi descărcată în PDF – click pentru download sau direct mai jos.