Prelungire durata de execuție contract la 15.12.2015

Beneficiarii care implementează proiecte POP 2007-2013 pot solicita ca durata de execuţie a contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv depunerea cererii finale să se facă până la data de 15 decembrie 2015, având în vedere faptul că la depunerea acesteia trebuie să se anexeze toate autorizaţiile necesare funcţionarii.

(2) Solicitarea de modificare a termenului de depunere a cererii finale de rambursare se va depune la CRPOP cu minimum 30 de zile înainte de data menţionată în contractul de finanţare nerambursabilă.

(3) în situaţia în care termenul de execuţie al proiectului este mai mare de 24 de luni, se vor plăti penalităţi în valoare de 0,1% din valoarea finanţării nerambursabile, pentru fiecare lună.

Conform decizie nr 44 din 08.04.2015 – Direcţiei Generale Pescuit – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013,

Click pentru descarcare fisier PDF decizia 44 din 08.04.2015