Category: axa 4

Prelungire durata de execuție contract la 15.12.2015

Beneficiarii care implementează proiecte POP 2007-2013 pot solicita ca durata de execuţie a contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv depunerea cererii finale să se facă până la data de 15 decembrie 2015, având în vedere faptul că la depunerea acesteia trebuie să se anexeze toate autorizaţiile necesare funcţionarii. (2) Solicitarea de modificare a termenului de depunere …

Continue reading

Notificări aprobare proiecte propuse finanțare – Sesiunea 1

Ieri după masă, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit a trimis 5 notificări de aprobare proiecte pentru cele 5 proiecte selectate în sesiunea 1. Notificările au fost transmise via email beneficiarilor la adresele de email indicate în cererile de finanțare și spre cunoștință și nouă, FLAGului. Reamintim că informațiile necesare beneficiarilor până la invitarea …

Continue reading

Eveniment FARNET – Al nouălea seminar transnațional – legătura dintre pescuit și turism

Participăm în Sardinia la al nouălea seminar european, unde învățăm și facem schimb de experiență referitor la legătura dintre turism și pescuit/piscicultură, vedem beneficiile si modele de succes ale altor FLAGuri. Ne-au atras atenția 2 grafice pregătite de cei de la Farnet, cifrele indicând: din 21 de țări, cu un total de 307 FLAG-uri, România …

Continue reading

Axa 4 a Fondului European pentru Pescuit explicată

Axa 4 a Fondului european pentru pescuit este un instrument prin care comunităţile  pescăreşti pot să-şi asigure dezvoltarea la nivel local. Implementarea sa se face prin  parteneriate public-privat numite Grupuri de Acţiune Locală Pescăreşti (FLAG-uri). Aceste grupuri sunt alcătuite din reprezentanţi ai sectorului pescuitului şi al acvaculturii şi din cadrul întregii comunităţi. Împreună, pregătesc şi …

Continue reading

Sesiune de evaluare proiecte suspendată

[important]Ca urmare a auditului efectuat în data de 16.07.2013 de Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit, sesiunea de evaluare/selecție a proiectelor depuse în prima sesiune de cereri de finanțare  – sesiune închisă la data de 15.06.2013 – activitatea de evaluare/selecție va fi suspendată o perioadă de 2 săptămâni*.[/important] În această perioadă vor …

Continue reading

Eveniment FARNET – Marketingul produselor (pescărești) locale

La început de lună iunie, am fost unul din cele 3 FLAGuri românești (din total de 14) care am participat la al 8-lea seminar european, organizat de FARNET – Reţeaua europeană a zonelor pescăreşti, în colaborare cu DG MARE – Direcţia Generală Afaceri Maritime și Pescuit a Comisiei Europene, FLAGul din Stockholm și cu suportul Ministerului Afacerilor Rurale …

Continue reading