Sesiuni depunere proiecte – închise. Rezultate preliminare

progress-image-picture-clipart-3Sâmbătă 15.06 a fost ultima zi în care s-au acceptat cereri de finanțare nerambursabilă pentru cele 4 măsuri deschise pentru finanțare.

Totodată, de azi cele 4 măsuri devin inactive, și se va lansa o nouă sesiune de depunere proiecte în câteva luni (estimăm august/septembrie 2013).

Până atunci ghidurile solicitantului și anexele trebuie tratate ca informații preliminar (deci NU finale), putând fi aduse modificări asupra acestora. Vom anunța din timp, aici pe site, deschiderea unei noi sesiuni de depunere proiecte !

[important]Rezultatele preliminare ale primei sesiuni de depunere proiecte sunt:

Toți solicitanții au primit numere de înregistrare. Următoarele etape sunt cele de verificări conformitate administrativă, verificări criterii eligibilitate, evaluarea tehnică și financiară a documentației, întrunire comisie de selecție și selectare proiecte propuse spre finanțare.

[/important]